Monthly Archives: June 2009

Sverige klantar ifrån sig IT frågorna – igen

Att historien upprepar sig är inget nytt. Att den upprepar sig inom den IT-politiska sfären är väl ingen nytt heller men dock väldigt synd. Som bekant är Sverige ett ledande land inom IT utvecklingen inte bara inom den privata sfären och näringslivet utan även inom det offentliga. Man kanske tycker att det senare är en överdrift, men överlag anser jag ändå att den svenska byråkratin är ingenting jämfört med vad man hittar i andra EU länder och i synnerhet inte inom e-förvaltningen. I vilket fall som helst visar det sig nu att dem (inklusive mig) som för ett år sen drog slutsatsen att regeringen stängde ner Verva och skapade en e-delegation för att se till att Sveriges handlingsplan för e-förvaltningen skulle bli på topp så att vi skulle kunna exportera den till resten av EU hade väldigt väldigt fel.

Continue reading

Counting our blessings – the trick to happy thoughts

Ask any person about their problems and you will hear a long list of challenges and things that are bothering them at the moment. Ask them for their life?s story and you will hear all the difficulties they had to face. But why is that? Why do we always focus on all the bad things that have happened to us? Why do we define ourselves as a collection of tragedies?

Continue reading

Tutorial on adding adverts to WordPress without plugins – Part 1

There are quite a few plugins available for WordPress that allow admins to display adverts on their WordPress site but most of them are quite difficult to understand how to use and rather limited in where they allow you to place adverts. Luckily, with the built in theme editor in WordPress you can easily add the code for an advert inside the template yourself without any plugins. Here is a tutorial on how to do that. The first part of the tutorial will only deal with how to add adverts to the first/index page of your blog. (NOTE – this is not for people having their blog on wordpress.com but for those who run their blog from their own domain or a web host.)

Continue reading