Kommentar på Antipiratbyråns pressrelease

Mig veterligen var jag den första som rapporterade att Södertörns tingsrätt förbjöd Telia att förstöra abonnemangsuppgifter rörande Swetorrents.org. Sen dess har även Antipiratbyrån publicerat en pressrelease på sin sajt om domen. Jag brukar inte vilja lägga mig in i upphovsrättsdebatten, men det finns lite snedvinklingar här och faktiska juridiska konsekvenser.

Här följer en del av pressreleasen (obs. felstavningen är en del av citatet) från APB:s hemsida:

Den 1 april 2009 infördes en möjlighet i svensk lag för upphovsrättsinnehavare att få ut uppgifter om en innehavare till ett visst IP-nummer från vilket upphovsrättsintrång begåtts. I den efterföljande debatten har vissa internetoperatörer uppgett att man avser att förstöra uppgifter som kan knyta en viss abonnent till ett IP-nummer. Ett sådant förfaringssätt skulle kunna göra den nya lagen verkningslös. Dagens beslut från Södertörns tingsrätt visar dock att lagen fuingerar [sic] och att upphovsrättsinnehavare har en reell möjlighet att bevaka sin rätt även på internet.

Allt det som APB säger grundar sig på uttalanden som vissa internetoperatörer har gjort. Och egentligen, så har de helt rätt. Som jag påpekade i ett tidigare inlägg, om ISP-erna väljer att inte spara abonnentuppgifter så är lagändringarna som en följd av IPRED Direktivet verkningslösa.

MEN, problemet är att Telia INTE har gjort några sådana uttalanden. Som det framgår av domstolens beslutsprotokoll, så lagrar Telia uppgifterna under en viss tid. De verkar inte säga hur länge, men under en viss tid och de verkar inte ha några särskilda processer att radera uppgifter tillhörande fildelande kunder. Åter igen, som jag sade tidigare, så länge en ISP inte aktivt tar ett beslut att inte lagra några abonnentuppgifter över huvud taget, och sätter upp sina system därefter, så kommer någon typ av information om abonnenten finnas tillgänglig, i synnerhet om abonnenten har en statisk IP adress. Så det som APB säger är en allmän uttalande som är egentligen inte relevant för fallet med Telia och Swetorrents.org

Jag tänker inte föra någon diskussion om det var samhällsekonomiskt försvarbart att stifta en lag vars tillämplighet är beroende av privata firmors välvilja, men jag har några andra frågor.

Om nu en ISP inte aktivt förstör några abonnentuppgifter (vilket innebär att de kommer att ha kvar uppgifterna minst i en månad för faktureringsskäl), är det då inte lämpligt, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, att låta Telia komma in med ett svar på APB:s yrkanden? Inte ett fullt ställningstagande om frågan kring informationsföreläggande, utan om frågan om det finns skäl för att komma med ett förbud om att förstöra IP uppgifter. Nu verkar ju Telia ha svarat på några frågor genom en brevväxling, men frågan är om de kunnat ta ställning till yrkandet såsom man kan förväntas göra vid en juridisk tvist. Att fatta ett beslut utan att höra parten är en väldigt allvarlig juridisk åtgärd som skall användas i undantagsfall. Men om detta blir normen varje gång en rättighetsinnehavare ska begära informationsföreläggande, då måste det ju vara något fel på systemet.

Dessutom så håller jag inte med domstolens slutsats att beslutet inte kommer att innebära någon större olägenhet för Telia OK – det kommer inte att kosta hundra tusentals kronor att göra detta. MEN, Telia måste redan nu, för att inte behöva betala viten, vidta de de facto åtgärderna som skulle krävas vid ett eventuellt informationsföreläggande. Nu är det ju så att om man går utifrån IPRED bestämmelserna så får en ISP enligt upphovsrättslagen §53 f kräva skälig ersättning för den kostnad som den haft för att ta fram informationen om sin abonnent. Men hur är det i detta fallet där man inte förlitar sig på URL? Innebär det att om APB förlorar målet, att Telia då kan fakturera APB för nerlagda arbetstimmar, de var ju de facto tvingade att hämta informationen pga APB:s yrkanden? En intressant tankeställare, kanske en petitess i sammanhanget, men juridiskt sätt så är det en relevant fråga. Hoppas både Telia och domstolen tänker på det…

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,