Author Archives: Csaba

Peter Schiff Mortgage Bankers Speech 2006 – Transcript, part 6,7 and 8

Continuing with the transcription of Peter Schiff’s speech from 2006, here is part six, seven and eight.

You can view the sixth, seventh and eight parts of his speech on YouTube on the following links:
http://www.youtube.com/watch?v=IrpPsOvHUU8
http://www.youtube.com/watch?v=jkyX0_1LaEA
http://www.youtube.com/watch?v=xgRgGKxXbCw

Read more for the transcript.

Continue reading

9.9.9 and the Mayan Calendar

Dr. Carl Johan Calleman, one of the front-most experts on the Mayan Calendar has published a new article about the Gregorian Calendar date of 2009-09-09 which hapens to coincide with a new new tzolkin round according to the Mayan Calendar. I find Carl Johan’s interpretations very refreshing, as he belongs to one of the few people not prophesying about the end of the world Hollywood style in 2012 but talks about a change in consciousness which will inevitably bring about turbulence, but which we can influence. And we can do it here and now.

You can find out more on his homepage:
http://www.calleman.com/content/articles/999_and_the_mayan_calendar.htm

Stockholms tingsrätts beslut om att höra Black Internet

Som bekant ansåg Södertörns tingsrätt att det förelåg risk för att Telia skulle förstöra bevis rörande abonnentuppgifter om Swetorrents.org och därmed gav inte någon större möjlighet för Telia att yttra sig i ärendet innan tingsrätten fattade ett beslut att vid vite förbjuda Telia att förstöra abonnentuppgifter om Swetorrents ägare.

Skivbolagen bakom en av stämningarna mot Pirate Bay och kort därefter Filmbolagen som startade det första målet mot Pirate Bay kom med en liknande förfrågan till Stockholms tingsrätt – att utan att lyssna på TPB gänget eller Black Internet, vid vite förbjuda dem att fortsätta med aktiviteter som medverkar till att intrång görs i verk som de äger upphovsrätten till. Som bekant valde Stockholms tingsrätt att besluta om att tvinga Black Internet att stänga uppkopplingen för TPB, men det som tingsrätten inte godkände var att göra det utan att höra vad svarande hade att säga.

Beslutet kan du läsa här