Daily Archives: August 11, 2010

En Kvarts Miljon Ungrare Kan Inte Betala Sina Bostadslån I Tid

Nedan följer den svenska översättningen av en artikel från den ungerska nyhetssidan hirado.hu.

Bakgrund: ett tag (när ungerska forinten, HUF var relativt stark) var det populärt för privatpersoner att ta sina bostadslån i schweiziska frank och Euro eftersom rentorna på dessa valutor var lägre än på HUF just då.

Växlingskurs: idag fick man 207 HUF för en CHF och 218 HUF för en USD.

Den ursprungliga artikeln (på ungerska) kan hittas här

En kvarts miljon personer med bostadslån ligger risigt till

Många kan inte ens betala i tid efter omförhandling av sina låneavtal och den kommande skolstarten kommer att göra vardagen svårare för många familjer.

Enligt den Ungerska Finansinspektionen ligger redan en kvarts miljon personer med bostadslån farligt till. Det är nämligen så många personer som är försenade med sina betalningar och hundra tusen av dessa personer ligger mer än tre månader efter. Enligt bankerna har de omförhandlat och lagt om över 130 tusen lånekontrakt, men många lånetagare kan ändå inte betala i tid. Finansinspektionens rapport varnar för en betydligt försvagning av HUF:en mot CHF under den andra kvartalen vilket kan leda till en ännu snabbare ökning av uteblivna betalningar.

Svårigheterna för lånetagarna minskas dock av att presidenten undertecknat en lag om rättsligt tillsyn vilket innebär att det kan inte förekomma några vräkningar fram till den 15 april 2011 som följd av obetalade räkningar. Skolstarten kommer dock att göra livet svårare även för dem som har kunnat betala sina lånekostnader i tid. En lösning för dem skulle kunna vara att växla om sina lån från CHF till HUF med en gynnsam växelkurs.

Enligt våra analyser skulle en växlingskurs på 170-180 HUF/CHF leda till en högre stabilitet framöver sa Mariann Lénárd, generalsekreterare för Föreningen För Banklånsoffer.

De ungerska bankerna har, liksom tidigare, kunnat ta ut tiotals miljarder HUF i vinst under det första kvartalet. Enligt experter har dock de finansiella institutionerna inte i första hand gjort vinster på lånen utan på handeln med statspapper. Bankerna kan avsluta även det andra kvartalet med vinst. Vinsten förväntas dock bli lägre på grund av HUF:s försvagning och ökade kreditförluster.

Källa: Hirado.hu

A Quarter Million Hungarians Can’t Pay Their Mortgage On Time

NOTE: I made a hughe translational error. It is supposed to be a quarter of a million and NOT 4 million as my original translation said. The error has been corrected below! Mea Culpa!!!

A report by Hungarian Financial Supervisory Authority claims that a quarter million mortgage payers are in trouble. I have translated an article form a Hungarian news site on this topic.

Some things to consider:

  • Hungary has a total population of 10 million people
  • 2.5% of the total population is late paying their mortgages
  • 1% of the total population is already 3 months behind in paying their mortgages
  • 1% of the total population have already re-negotiated their mortgages
  • A new law  forbidding any forced evictions until April 2011
  • Banks are being pressured to convert private loans taken in CHF to HUF, 15% below market value
  • The article concludes by de facto villainizing the banks for making profits while Hungarians can’t pay their mortgages

The original article, in Hungarian, can be found here

A quater million mortgage owners in trouble

Many people won’t be able to pay their debts on time even after re-negotiating their mortgages and the upcoming school-start will make life difficult for a number of families.

A quarter million mortgages are in trouble according to the Hungarian Financial Supervisory Authority. This is the number of people who are late with their payments.  Almost 100 000 of them are more than three months late with their mortgage payments. The financial institutions have already re-negotiated 130 000 mortgages but many will remain unable to pay on time even after the re-negotiations. The HFSA report warns about the significant weakening of the Hungarian Forint against the Swiss Franc in the second quarter which may lead to an increase in defaults.

The troubles of the debtors is somewhat lessened by the fact that the President has signed a law about legal enforcement whereby there will not be any forced evictions until April 15, 2010. Unfortunately the school-start will make things more difficult and even those who were able to pay on time this far may experience difficulties in August and September. A long term solution for them would be if they were able to convert their CHF debts to HUF using a favorable exchange rate.

According to our analysis, a conversion of the debts using a 170-180 CHF/HUF exchange rate would lead to a stabilization of the situation – says Mariann Lénárd, the head of the Victims of Bank Loans Union to Híradó [Hungarian News Chanel – transl. note].

Following the trends of previous years, the Hungarian banks are making significant profits – over ten billion HUF during the first quarter of this year. According to experts, these profits were not made on loans, but on government securities. The banks will be able to close the second quarter with profits as well although these profits are expected to be smaller since the weakening HUF exchange rate will increase their losses from loans.

Source: hirado.hu