Sverige klantar ifrån sig IT frågorna – igen

Att historien upprepar sig är inget nytt. Att den upprepar sig inom den IT-politiska sfären är väl ingen nytt heller men dock väldigt synd. Som bekant är Sverige ett ledande land inom IT utvecklingen inte bara inom den privata sfären och näringslivet utan även inom det offentliga. Man kanske tycker att det senare är en överdrift, men överlag anser jag ändå att den svenska byråkratin är ingenting jämfört med vad man hittar i andra EU länder och i synnerhet inte inom e-förvaltningen. I vilket fall som helst visar det sig nu att dem (inklusive mig) som för ett år sen drog slutsatsen att regeringen stängde ner Verva och skapade en e-delegation för att se till att Sveriges handlingsplan för e-förvaltningen skulle bli på topp så att vi skulle kunna exportera den till resten av EU hade väldigt väldigt fel.

ComputerSweden skriver att det blir snålt med IT frågor under det svenska EU-ordförandeskapet. Jag skulle använda lite hårdare ordalag att beskriva Sveriges IT-politik under ordförandeskapet, men faktum kvarstår att Sverige återigen missar världens chans att sätta sitt prägel på Europeisk politik.

Några utvalda felsatsningar enl. mig:
Runt år 2003 satsade Sverige på att få hit Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar istället för ENISA (European Network and Information Agency) eftersom det förra anställde fler människor och skulle således föra till mer EU medel till Sverige. Efter färgskiftet vid förra valet kom det löften om allt som skulle göras inom IT området. Och i början av 2008 fick vi veta att Sverige skulle få världens enklaste förvaltning år 2010. Sedan stängdes Verva ner för att ge rum för e-delegationen som skulle genomföra Sveriges handlingsplan inom e-förvaltning . För någon månad sedan fick vi reda på att det som skulle bli en ”operativ e-delegation” skulle bestå av generaldirektörer för en bunt myndigheter och kommuner. Och för någon vecka sedan fick vi reda på att konsulter från Accenture och Gartner kommer att ta fram Sveriges IT strategi.

Om några dagar kickar den Svenska ordförandeskapet igång, och istället för att komma viftande med en ny strategi för i2010 programmet (Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning) och IT bitarna av Lissabon Processen (EU:s gemensamma strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning)så väljer vi att göra det som vi absolut måste. Commissionen jobbar med e-legitimationer och e-signaturer, vi har en tjänstedirektiv på G som Sverige ska bli först med att implementera, integritetsfrågor, fildelning, reglering av Internet för att nämna bara några stycken. En hel del att ta tag i men Sverige duckar… – igen.

En sak som den först refererade artikeln i ComputerSweden glömmer att ta upp är att det kommer faktiskt att hända saker inom e-förvaltningen. En informell ministermöte och en arbetsgrupp bestående av politiker, näringslivet och (med allra största sannolikhet) lobbyister kommer att träffas i slutet av november i år för att diskutera e-förvaltningsfrågor. Och med tanke på att e-delegationens konsulter ska lämna över sina slutsatser i september så kanske vi hinner att få med något på agendan i alla fall. Tänk vilken härlig ironi det skulle vara, en kvasi-enhet inom regeringskansliet (bestående av redan statligt anställda generaldirektörer), ger i uppdrag till konsultfirmor (utifrån vilken upphandling då?), att ta fram Sveriges framtida IT-strategi om bl.a. upphandlingar (konsulter arbetar fram politisk strategi), och som eventuellt kan komma att implementeras i hela EU – lobbyister släng er i väggen!

Till Sveriges försvar måste jag ändå ta upp att Trojkans (Tjeckiens, Frankrikes och Sveriges) gemensamma arbetsprogram som antogs den 31 juni 2008 är också väldigt klen när det kommer till IT frågor. ”De [ordförandeskapen] kommer även att förbereda för en grundlig diskussion om innehållet i och målen för nästa strategiska ramverk för policyfrågor rörande IKT som ska följa på den nuvarande handlingsplanen för i2010.” (http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.6235.1245750300!menu/standard/file/18_sv.pdf) Känns lite som att de säger till nästa Trojka – vi diskuterar frågan vid en härlig lunch så får ni suga på den sen!

Och suga, det lär vi allt få göra.